Do kurzů se lze průběžně zařazovat. O informace pište na jazykovka@mills.cz. Další kurzy, tedy ostatních jazyků a úrovní, budou postupně otevírány podle zájmu uchazečů. Nový kurz otevíráme vždy při minimálním počtu 5 studentů.

Název kurzu Den konání Čas konání Kapacita
Italština pro dospělé – pro pokročilé Pondělí 20:00 – 21:00 4 volná místa
Ruština pro dospělé – pro mírně pokročilé
Úterý 18:00 – 19:00 3 volná místa

Nabízíme různé formy vyučování jazyků

Kurzy pro veřejnost 

Nabízíme kurzy intenzivní i dlouhodobé, probíhající jednou i dvakrát týdně podle zájmu a časových možností  uchazeče. Do kurzu budou zařazováni uchazeči s podobnou vstupní úrovní (začátečníci, falešní začátečníci, pokročilí, středně pokročilí  atd.), výuku povedou zkušení lektoři, nebo rodilí mluvčí. Počet účastníků daného kurzu bude takový, aby mohl být zachován adekvátní individuální přístup ke každému.

Kurzy pro děti a mládež 

Připravujeme kurzy pro předškolní děti, žáky základních škol i studenty škol středních. Pro děti na základních školách nabízíme skupinové i individuální doučování, kurzy se zaměřením na gramatiku i konverzaci. Pro studenty středních škol zajistíme doučování, přípravu k maturitě i přijímacím zkouškám na VŠ.

Kurzy odborného jazyka 

Potřebujete doplnit odbornou znalost v cizím jazyce? Tak s tím Vám velmi rádi pomůžeme. Nabízíme kurzy v různých oborech např. zdravotnictví, ekonomie, obchodní styk, zaměřené na rozšiřování odborné slovní zásoby, zdokonalení písemného styku, konverzaci.

Kurzy pro firmy 

Chcete aby se Vaši zaměstnanci zdokonalili v některém z jazyků, který je důležitý pro Vaše podnikání? Zajistíme kurz dle požadavků zaměstnavatele i v sídle firmy (Praha a Středočeský kraj).

Konverzační kurzy 

Teoreticky už jazyk umíte? Tak teď je na řadě praxe. Nabízíme kurzy pro uchazeče s vyšší vstupní úrovní, ve kterých si uchazeči trénují pohotový mluvený projev a používání vhodné slovní zásoby.

Individuální výuka 

Nechce se Vám probírat látka ve velké třídě a nebo potřebujete jen drobné vylepšení Vašeho jazyka? Je možné ji zajistit v jakémkoli typu kurzu. Podle náročnosti činí cena 300 – 400 Kč/ hod.