Cambridge English: Key (for Schools) A2

Je první zkouškou Cambridge ESOL dle úrovně pokročilosti. Certifikát KET hodnotí schopnost zvládat ústní komunikaci stejně jako psaný projev v každodenních situacích. Je prvním krokem pro studenty, kteří chtějí postoupit k vyšším úrovním zkoušek.

Žák/student, jehož úroveň je na stupni A2, je vybaven následujícími praktickými jazykovými dovednostmi: rozumí jednoduchým myšlenkám a pokynům, je schopen vyjadřovat jednoduché otázky nebo potřeby, umí vyplnit formuláře a psát jednoduché zprávy týkající se osobních informací.

Cena zkoušky: cca 2 500 Kč  PET (Cambridge English: Preliminary) B1

Je zkouškou pro ty, kteří jsou schopni vyrovnat se s běžnou komunikací s rodilými mluvčími. Měli by být schopni číst jednoduché příručky a články, psát dopisy apod. Zkouška PET je oblíbená na středních školách, protože státní maturita koresponduje svým formátem a úrovní zkoušce Preliminary (zkouška PET je náročnější).

Cena zkoušky: cca 2 700 Kč  FCE (Cambridge English: First) B2

Nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL. Složení zkoušky FCE vyžaduje ovládání angličtiny na dostatečné úrovni i v širším spektru praktických situací zahrnujících studium, obchod a průmysl.

Oblíbená zkouška na gymnáziích.

Cena zkoušky: cca 4 300 Kč  CAE (Cambridge English: Advanced) C1

Absolventi zkoušky CAE již dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací – při práci i při studiu. Zkoušku uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině. Jedná se o velmi vysokou úroveň pokročilosti.

Cena zkoušky: cca 4 500 KčCPE (Cambridge English: Proficiency) C2

Znamená vysokou úroveň znalostí. Složením zkoušky CPE studenti prokazují svou schopnost používat angličtinu v jakémkoliv kontextu, a sice na úrovni vzdělaného rodilého mluvčího.

Cena zkoušky: cca 4 600 Kč