Starters

Nejnižší stupeň zkoušek pro děti. Jeho účelem je v první řadě motivovat k učení angličtiny.

Movers

Zkouška Movers odpovídá výstupní úrovní žáků 5. tříd (ekvivalent jazykové úrovně A1).

Flyers

Zkouška Flyers odpovídá výstupní úrovni žáků 9. tříd (ekvivalent jazykové úrovně A2).

Cambridge English Young Learners jsou zkoušky pro žáky ve věku 7-14 let. Forma testování je zábavná a výsledky testu přináší přehled o pokroku, který děti v rámci osvojování cizího jazyka dělají. Zkouška má obrovský motivační efekt a pomáhá řídit a akcelerovat pokrok žáků a žákyň v angličtině. Účelem těchto zkoušek je žáky prvořadě motivovat k učení angličtiny a proto jsou realizovány hravou formou – vybarvováním, spojováním a doplňováním.

Každý z účastníků dosahuje skóre podle svých znalostí a pro rodiče a vyučující je tak výsledek jednoznačným ukazatelem, jak si děti se svými znalostmi stojí vůči skutečnému mezinárodnímu standardu znalostí. Žáci jsou testováni z jazykových dovedností – čtení, psaní, poslech a mluvení. Celková délka zkoušky je cca 45 minut.
Cena zkoušek se pohybuje mezi 900 – 1 200 Kč.

Pro starší a pokročilejší děti jsou pak vhodné zkoušky KET a PET, respektive jejich varianty for schools. Zkoušky YLE jsou vždy pořádány ve spolupráci s partnerskými základními školami, obvykle na jaře. Registrace k těmto zkouškám je tedy možná až na začátku druhého pololetí daného školního roku. Ke všem výše uvedeným zkouškám pořádáme přípravné kurzy, kontaktujte nás pro aktuální nabídku.