Mgr. Andrea Vlasáková

Vyučuje Angličtinu a Italštinu

  • Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře – Filozofická fakulta, obor AJ a literatura.
  • Studijní pobyt ve Velké Británii, certifikát Cambridge Proficiency Exam (C2)
  • Examinátor státních jazykových zkoušek.
  • Zadavatel a hodnotitel maturitních zkoušek.
  • Spolupráce s Evropským centrem pro jazykové zkoušky.
  • Výuka kurzů všech úrovní včetně příprav na mezinárodní cambridgské jazykové zkoušky.

Mgr. Milada Hoznourová

Vyučuje Němčinu

  • Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor NJ.
  • Absolvování několika zahraničních stáží (Univerzita v Lipsku), kurzy v Rakousku i SRN.
  • Výuka NJ na jazykové škole v Jazykovém institutu MV, autorka odborných skript.